Thu hút đầu tư ở huyện Thạch Thành

Thu hút đầu tư ở huyện Thạch Thành

Để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân những năm qua, huyện Thạch Thành đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn.

Hiện thực hóa mục tiêu này, huyện Thạch Thành đề ra nhiều giải pháp mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Theo đó, địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin, quảng bá tiềm năng, lợi thế của huyện. Một trong những giải pháp quan trọng được huyện Thạch Thành tập trung triển khai là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm, tin tưởng, tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Huyện Thạch Thành cũng chú trong đến công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc công khai quy hoạch, cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN–TTCN). Huyện cũng tập trung chỉ đạo hoàn thiện hệ thống các khu, cụm CN-TTCN, như: Khu Công nghiệp Thạch Quảng, Cụm Công nghiệp Vân Du, Cụm Công nghiệp Đồng Khanh… Đồng thời triển khai đầu tư xây dựng 4 khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung tại các xã: Thành Hưng, Thành Vinh và Thạch Cẩm. Xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện việc khôi phục các ngành nghề truyền thống, hỗ trợ các nghề hiện có và du nhập các nghề mới vào địa bàn. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực được các cấp chính quyền trong huyện quan tâm, chú trọng. Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các làng nghề, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo, truyền nghề tại các địa phương, trong đó các xã Thành Long, Thành Hưng, Thành Mỹ… luôn đi đầu về công tác này.

Với cách làm chủ động, linh hoạt, tranh thủ mọi cơ hội để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện, đến nay, nhiều dự án lớn đã được tỉnh chấp thuận chủ trương, như: dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao DABACO, Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái suối khoáng nóng Thành Minh, Cụm Công nghiệp Vân Du, dự án đầu tư xây dựng Thiền viện Tịnh Lạc… Giai đoạn 2016-2020, huyện Thạch Thành có trên 500 doanh nghiệp, HTX và hơn 3.000 hộ đăng ký kinh doanh. Hầu hết, các doanh nghiệp hoạt động đều phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Điển hình như Công ty may S&H Vina (Hàn Quốc) giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động với mức thu nhập trung bình đạt từ 4,5 đến 6 triệu đồng/người/tháng…

Với việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cùng với đó là tạo cơ chế, chính sách khuyến khích nhà đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng… huyện Thạch Thành là điểm đến nhiều tiềm năng, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

 

Gọi ngay
chat-active-icon
chat-active-icon